ស្រា​បៀរ លី​អូ ប្រ​គល់​រង្វាន់​ទឹក​ប្រាក់​សុទ្ធ​ដល់​គូ​ស្វា​មី​ភ​រិ​យា​ថ្មី​ចំ​នួន 10 គូ ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ចំ​ណង​ដៃ​ដ៏​មាន​ន័យ ជា​មួយ​ស្រា​បៀរ លី​អូ​ លើកទី២​ ឆ្នាំ 2019 – CEN