គ​.​ជ​.​ប ចេញ​សេចក្ដីបំភ្លឺ គឺជា​ស្ថាប័ន​កំពូល​របស់​ជាតិ និង​ប្រជាជន​កម្ពុជា ហើយ​ការបោះឆ្នោត​នឹងធ្វើ​ឡើង​តាម​ការគ្រោងទុក​ – CEN