ចិន សន្យា​នឹង​ជួយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​កសិកម្ម​របស់​កម្ពុជា និង​ការនាំចេញ​ទំនិញ​កសិផល ពី​កម្ពុជា ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន ដោយ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ចំនួន ៨.០៣០ មុខទំនិញ​ – CEN