មនុស្ស​ពីរ​នាក់​បាន​រងរបួស​ធ្ងន់​និង​ស្រាល ដោយសារ​ជន​មិន​ស្គាល់មុខ​ដក​កាំភ្លើង​បាញ់ គ្រាន់តែ​ជិះ​ម៉ូតូ​ជែង​គ្នា​ – CEN