មុន​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​នឹង​មាន​រថភ្លើង​ដឹក​អ្នកដំណើរ ពី​ស្ថានីយ៍​រថភ្លើង​ ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ទៅកាន់​ព្រលានយន្តហោះ​ភ្នំពេញ​ – CEN