សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ រក​ឃើញ​រថយន្ត​អត់​បង់ពន្ធ​ផ្លូវ​ឆ្នាំ ២០១៨ មាន​ចំនួន ៧៦៥​គ្រឿង ហើយ​ចាប់​ឲ្យ​បង់ពន្ធ និង​ផាកពិន័យ​បាន​ចំណូល​រដ្ឋ​ជាង ៨ ​រយ​លាន​រៀល​ – CEN