លោក​មាន ចាន់​យ៉ាដា ៖ ពាក្យ​ថា “​គុក​” យើង​តែង​មាន​អារម្មណ៍​តក់ស្លុត និង​ភ័យខ្លាច​ – CEN