នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ សៅ សុខា ​៖ ការចាត់តាំង​ឱ្យ​កងទ័ព​រៀនសូត្រ​អប់រំ​ចិត្តសាស្ត្រ និង​ហ្វឹកហ្វឺន គឺជា​កញ្ចក់​ឆ្លុះបញ្ចាំង​នូវ​សមត្ថភាព​ដឹកនាំ​បញ្ជា របស់​នាយទាហាន​គ្រប់​ជាន់ថ្នាក់​ – CEN