បុ​រស​ម្នាក់​រាយ​ខ្សែ​ភ្លើង​ឆក់​កណ្តុរ តែ​បែរ​ជា​ឆក់​ខ្លួន​ឯង បណ្តាល​ឲ្យ​ស្លាប់ – CEN