តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ បង្គាប់​ឲ្យ លោក ផែង វណ្ណៈ ឱ្យ​ចូល​បង្ហាញខ្លួន​មុន​ថ្ងៃទី​៣០ ខែ​មេសា ករណី​ញុះញង់​ឱ្យ​ប្រព្រឹត្ត​បទឧក្រិដ្ឋ​ជាអាទិ៍ និង​បរិហារកេរ្តិ៍​ជា​សាធារណៈ​ – CEN