នឹងមាន​ការស្ថាបនា​ផ្លូវ​ក្រោម​ដី​ដោយ​ត​ភ្ជាប់​ពី​ទីតាំង​ផ្លូវ​ចូល​ផ្សារ​ទំនើប ភី​អេ​ច អេកូ ម៉​ល ភ្ជាប់​ទៅ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១ – CEN