ទីបំផុត មហាសន្និបាត UN បោះឆ្នោត​គាំទ្រ​ពេញទំហឹង​ឲ្យ​លុបចោល​ការទទួលស្គាល់​ទីក្រុង​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម​ជា​រដ្ឋធា​នីអ៊ី​ស្រា​អ៊ែល​ – CEN