ភ្លៀង​កក់ខែ​ធ្លាក់​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ទៅ​ – CEN