អង្គការសហប្រជាជាតិ​ហៅ​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ការ​រួមភេទ​ដូចគ្នា របស់​ប្រ៊ុយណេ​ថា ជា​ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​ច្បាស់ក្រឡែត​ – CEN