កូរ៉េខាងជើង ដូច​អង្គុយ​លើ​ភ្លើង​ពេល​សម្លឹង​ឃើញ​រូបភាព​ទាំងនេះ​ – CEN