សម្ដេច​ក្រឡាហោម មានប្រសាសន៍​ប្រាប់​សម្ដេច​តេជោ ពី​ការព្រួយបារម្ភ ការគ្រប់គ្រង​ព្រៃឈើ ក្នុង​អាង​និង​ក្រៅ​អាង​វា​រី​អគ្គិសនី​សេ​សាន​ – CEN