លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ​៖ កម្ពុជា​គាំទ្រ​ការបង្កើត​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន​-​កាណាដា និង​គោលនយោបាយ​សេរី​ភា​វូប​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN