នគរបាល​ខេត្ត​បាត់ដំបង ចាប់​ជនសង្ស័យ​ដែល​លួច​កាប់​ព្រៃឈើ​នៅ​ក្នុង​ការអភិរក្ស​របស់​សហគមន៍​តំប​ន់​កំពីង​ពួយ​ – CEN