នៅ​៨​ថ្ងៃ​ទៀត ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំថ្មី សូមបងប្អូន​ជនរួមជាតិ សប្បាយរីករាយក្នុងការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កំសាន្ត​ទីជិត​ឆ្ងាយ​ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ដោយ​សេរី​ – CEN