ចិន​ត្រជាក់ -20°C ទឹក​គ្រាន់​តែ​បើក​គំរប​ក្លាយជា​ទឹកកក​ភ្លាម​មួយ​រំពេច​ – CEN