សប្បុរសជន​មួយក្រុម​បន្ត​រៀបចំ​អាហារ​ថ្ងៃ​មនុស្សធម៌ ជូន​ចាស់ជរា​ក្រីក្រ នា​ឱកាស​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ២០១៧-២០១៨ – CEN