ករណី​ឆបោក បន្លំ​ក្រដាស់ប្រាក់​ដុល្លារ​ក្លែងក្លាយ​ប្រភេទ​100​ដុល្លារ នៅ​ទូរ​ ATM ធនាគារ ​ABA សមត្ថកិច្ច​ចាប់​ជនជាតិ​ស្វី​សម្នាក់​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN