តារាចម្រៀង កញ្ញា រតនៈ ពិសី ចេញ​បទ “ម៉ែ​តាមជេ” ទាក់ទាញ​អ្នកទស្សនា និង​ចូល​ស្ដាប់​ – CEN