ឆេះ​កាប៊ីន​ភ្លើង​របស់​ភោជនីយដ្ឋាន​ទន្លេបាសាក់​២ រត់​ចែក​ជើង​គ្នា​ ​ប៉ុន្តែ​មិនមាន​មនុស្ស​រងគ្រោះថ្នាក់​នោះទេ​ – CEN