ចុះ​ពិនិត្យ​ទីតាំង​ត្រៀម​រៀបចំ​សម្ពោធ​ដាក់ឱ្យ​ប្រើ​ស្ពាន​មិត្តភាព​កម្ពុជា​-​ថៃ​(​ស្ទឹង​បត់​-​បាន​ណង​អៀង​) និង​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​ប៉ោយប៉ែត​-​ខ្លង​លឹក ដែល​គ្រោង​សម្ពោធ​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវ​នៅ​ថ្ងៃទី​២២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN