គ្រាន់តែ​អគារ​ខ្ពស់ៗ​នៅអា​មេ​រិច​សម្លាប់សត្វ​ស្លាប ៦០០​លាន​ក្បាល ​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ – CEN