រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍​ ៖ ភ្នំ​គូលែន​នឹង​ក្លាយទៅជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​វប្បធម៌​ធម្មជាតិ ដ៏​ទាក់ទាញ​ថ្មី ដែល​មាន​ស្ដង់ដា​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN