នាយកដ្ឋាន​បុគ្គលិក ចេញ​សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការចុះផ្សាយ​ព័ត៌មាន ពី​ភាពមិនប្រក្រតី​ក្នុង​សកម្មភាព​ដឹកនាំ​របស់​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN