សត្វ​ឥន្ទ្រី និង​សត្វ​សំពោច ដែល​ឈ្មួញ ប្រុង​លោត​ទៅ​ឆត្រ​នាំទៅ​វៀតណាម ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​ស្ទាក់ចាប់​នៅ​ស្រុក​សំបូរ – CEN