សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២ ព្រួត​គ្នា​វាយ​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១១ ផ្អើល​ពេញ​វិទ្យាល័យ​ព្រះបាទ​សុរាម្រិត ប៉ូលិស​ចាប់វាយ​ខ្នោះ​បាន​២​នាក់​ – CEN