ខ្ចី​ម៉ូតូ​មិត្តភក្តិ ជិះ​ទៅ​ផ្ទះ បាត់អស់ ៤ ថ្ងៃ ក៏​ប្រទះឃើញ​សព​នៅ​ក្នុង​ប្រឡាយ​ទឹក​ – CEN