ណែនាំ​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី – CEN