ដើម្ប​មុខមាត់ និង​កិត្តិយស​ជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា មិនមាន​វិធានការ​ប្រឆាំង​នឹង​ក្រុម ឬ​អង្គការ ដែល​ត្រៀមលក្ខណៈ​ស្វាគមន៍​ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី នៅ​ឯនាយសមុទ្រ​ – CEN