ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់ ពី​បទ​បង្ក​ជម្លោះ និង​បណ្តេញ​ជនជាតិ​វៀតណាម​ម្នាក់ ចេញពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN