ប្រធានាធិបតី Putin ថ្លែង​សារ​តប​នឹង​យុទ្ធសាស្ត្រ​សន្តិសុខ​ថ្មី​របស់​អាមេរិក​ – CEN