ស្លាប់ ០២​នាក់ ទាំង​ព្រឹក និង​រងរបួស​ធ្ងន់ ០៣​នាក់ ដោយសារ​រថយន្តបុក​គ្នា​ – CEN