ចាប់​បុរស​ម្នាក់ យក​ដប​សាំង​ទៅ​គប់​ចូល​ផ្ទះ​គេ បំរុង​ដុត​ឲ្យ​ឆេះ – CEN