ប្រធានគណបក្សសាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកស្រី សុខ រ័ត្ន​សុវណ្ណ​បញ្ចៈ​សីលា ត្រូវ​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​ (វីដេអូ) – CEN