លិច​ទូក​មួយ​គ្រឿង​នៅ​កុង​ហ្គោ មនុស្ស ១៥០​នាក់ ​បាត់​ខ្លួន​ – CEN