ក្រោយ​បញ្ចប់​ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំ បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​វិល​ចូល​ទីក្រុង​ដើម្បី​ប្រកប​ការងារ​វិញ​ – CEN