អន្តរកាល​មិនទាន់​កន្លងផុត​ធ្វើអោយ​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​ភ្លៀង​ផ្គរ​បន្ត​កើតមាន​ជា​បន្ត​ទៀត និង​សីតុណ្ហភាព​បន្ត​កើនឡើង​កំដៅ​ចាប់ 37 ទៅ 40 អង្សា​សេ – CEN