លោកស្រី សុខ​រ័ត្ន សុវណ្ណ​បញ្ចៈ​សីលា និង​សហការី ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទល្មើស​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ​គឺ​​ជា​រឿង​បុគ្គលមិន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ នឹងក្របខ័ណ្ឌ​របស់​ឧ​ត្ត​ម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់យោបល់​ – CEN