ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចាប់​កូនជ្រូក​១១​ក្បាល​ ឆ្លងដែន​ពី​វៀតណាម​ខុសច្បាប់​បញ្ជូន​ឲ្យ​ជំនាញ​ពេទ្យសត្វ​ចាត់ការ​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ – CEN