បុរស​អា​មេ​រិច និង​មិត្តស្រី អាច​ប្រឈម​នឹង​ទោស​ប្រហារជីវិត ដោយសារ​សាងសង់​ផ្ទះ នៅ​កណ្តាល​សមុទ្រ​ក្នុង​ដែនទឹក​របស់​ថៃ​ – CEN