ថៃ ៖ ខ្លា​ដេក​គ្រ​ហឹម សម្ងំស្ងៀម ព្រោះ​ត្រូវ​គេ​យក​ដំបង​ចាក់​លើ​មុខ ទុកឲ្យ​ភ្ញៀវទេសចរ​ថត​រូបជាមួយ​ – CEN