មន្ត្រី​ឧ​ទ្យា​នុ​រក្ស​ធ្វើ​សច្ចាប្រណិធាន ដើម្បី​ទទួល​នីតិសម្បទា​ជា​នគរបាល​យុត្តិធម៌ ក្នុង​កិច្ចការពារ និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ​កាន់​តែមាន​សិទ្ឋិ​ – CEN