ស្រឡាញ់គ្នា​ខ្លាំងពេក នាំ​អូន​ទៅ​គេង​រួមរ័ក ៦​ថ្ងៃ ត្រូវ​ម្តាយ​នាង​តាម​រកឃើញ ប្តឹង​សមត្ថកិច្ចឲ្យ​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN