ខឹង​ប្រពន្ធ​លេងបៀរ​ប្រាប់​មិន​ស្ដាប់​ទិញ​សាំង​ទៅ​ចាក់​ដុត ផ្ទះ​ចោល សំណាងអាក្រក់​ឆាបឆេះ ​រលាក​ដៃ​ ជើ​ង ​ដងខ្លួន ប្រពន្ធ​និង​កូនតូច – CEN