លោក សម រង្ស៊ី និយាយ​កុហក​ច្រើន​ដង នៅតែមាន​អ្នក​ជឿ​ – CEN