ចិត្តសឿង​ណាស់​! បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​កាត់​ម្រាមដៃ​ខ្លួន​ចោល ដោយសារ​បោះឆ្នោត​ច្រឡំ​បក្សនយោបាយ​ – CEN